Uw privacy is voor Alle-tenten.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Alle-tenten.nl wordt algemene bezoekdata bijgehouden, waaronder uw IP-adres en data die uw browser meestuurt. Deze data wordt gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Alle-tenten.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze data wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en wordt niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Alle-tenten.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen data wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar Google, en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze data om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt.

Google kan deze data aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Alle-bouwmarkten.nl heeft hier geen invloed op.

Alle-tenten.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Alle-tenten.nl verkregen data te gebruiken voor andere Google-diensten.

Persoonsgegevens

Alle-tenten.nl kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u deze heeft ingevuld op het contactformulier van Alle-tenten.nl of doordat u deze gegevens aan ons verstrekt heeft via e-mail. Alle-tenten.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw naam
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

Waarom Alle-tenten gegevens nodig heeft

Alle-tenten.nl verwerkt uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Hoe lang Alle-tenten.nl gegevens bewaart

Alle-tenten.nl bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

Delen met anderen

Alle-tenten.nl zal uw gegevens nooit delen met derden, tenzij wettelijk verplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen via ons contactformulier. Alle-tenten.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Alle-tenten.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Alle-tenten.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in de verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Alle-tenten.nl verzamelde gegevens, neem dan contact op met Alle-tenten.nl via het contactformulier.

Alle-tenten.nl is een website van Springveer-IT. Springveer-IT is als volgt te bereiken:

Springveer-IT
Sideriusstraat 8
7841KA Sleen
springveer.it apenstaart gmail.com
KvK: 80525342